Pacjent przed planowanym znieczuleniem musi być co najmniej 8h bez jedzenia oraz 2h bez wody. Zalecane jest wykonanie podstawowych badań krwi – morfologia i biochemia. U pacjentów starszych i chorujących na choroby serca zalecana jest wcześniejsza konsultacja kardiologiczna kwalifikująca pacjenta do znieczulenia ogólnego.

W przypadku badania tomografem komputerowym ze środkiem kontrastowym konieczne jest zbadanie parametrów nerkowych – mocznik i kreatynina.

W klinice zależy nam na komforcie zarówno pacjenta jak i jego opiekuna, dlatego wstępna premedykacja (uspokojenie pacjenta) i proces wybudzenia po znieczuleniu przebiega zazwyczaj w obecności właściciela zwierzęcia co minimalizuje stres podopiecznego.