Przed wszystkimi zabiegami wymagana jest głodówka, przeciętnie od 12 do 24 godzin oraz odstawienie wody na 2 godziny przed operacją.
Przed zabiegami i narkozą przeprowadzamy dokładne badanie zwierzęcia. Zalecamy lub wymagamy, wykonanie podstawowych badań krwi, ewentualnie badanie kardiologiczne. Pozwala to na uniknięcie części komplikacji w przebiegu operacji oraz w okresie pooperacyjnym.

Po zabiegu pacjent zostaje u nas do czasu wybudzenia. Przed wyjściem zostaje zbadany przez lekarza, a opiekun poinstruowany o dalszym postępowaniu. Zapewniamy środki ochronne takie jak kołnierze albo ubranka pooperacyjne chroniące ranę. Jeśli stan pacjenta wymaga dłuższej opieki pooperacyjnej zapewniamy całodobową opiekę w naszym szpitalu stacjonarnym.

W domu naszemu pupilowi należy zapewnić spokój i ciepło, legowisko nie powinno się znajdować na łóżku, czy w innych wyżej położonych miejscach, ponieważ po zabiegu psy i koty mogą przez pewien czas mieć upośledzoną zdolność poruszania się, co w takim wypadku może skutkować dodatkowym urazem.
Nie wolno samodzielnie podawać zwierzętom leków przeciwbólowych. Leki przeznaczone dla ludzi są bardzo niebezpieczne dla zwierząt. Podawanie ich może doprowadzić do krwawienia z przewodu pokarmowego. W sprawie leczenia farmakologicznego należy zawsze kontaktować się z lekarzem.